Facebook
Logo Facebook
Ostry dyżur:  602 174 967  więcej >>
A >> A

System HACCP w Warszawie

Czym jest system HACCP?

HACCP (Hazard Analisis Critical Control Point) oznacza  systemowe postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. Poleska 3, obok usług związanych z deratyzacją i dezynsekcją w Warszawie, zajmuje się także wdrażaniem systemów HACCP.

Wśród naszych klientów znajdują się producenci żywności, restauratorzy, kuchnie i zakłady gastronomiczne w Warszawie. Wdrażając system HACCP w Warszawie mamy na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej żywności. Cel ten osiąga się poprzez podjęcie szczególnej kontroli w tych odcinkach procesu technologicznego i produkcyjnego, które są najbardziej istotne w aspekcie zagrożeń higienicznych. Podczas prac związanych z realizowaniem systemów HACCP w Warszawie przeprowadzamy analizę zagrożeń biologicznych, fizycznych i chemicznych, które mogą obniżyć jakość produkowanej żywności. 

Nasi pracownicy wdrażający w warszawskich przedsiębiorstwach system HACCP, analizują czynniki mogące stanowić przyczyny zatrucia pokarmowego i innych chorób spowodowanych przez żywność.Dzięki wdrożeniu systemu HACCP zapobiega się wszelkim nieprawidłowościom w trakcie produkcji lub dystrybucji żywności. To bardzo ważne z uwagi na wyśrubowane normy stawiane producentom żywności przez Unię Europejską. Warto przy tym pamiętać, że za bezpieczeństwo żywności całkowicie i bezpośrednio odpowiada jej producent lub podmiot wprowadzający ją do obrotu. Dlatego też wdrożenie systemu HACCP jest niezwykle ważne.Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie wdrażania HACCP w Warszawie i okolicach.


HACCP Warszawa – w trosce o czystość higieniczną i najwyższą jakość produktów spożywczych.

Zobacz również:
www.srodkiczystosci.com.plśrodki czystości, chemia profesjonalna
www.zwalczaniekomarow.com.plodkomarzanie, zamgławianie, oprysk
www.proceduryhigieniczne.plprocedury higieniczne i sanitarne
www.czyszczenie-wykladzin.com.plpranie dywanów, czyszczenie wykładzin
www.czyszczeniekostkibrukowej.waw.plczyszczenie kostki brukowej