Facebook
Logo Facebook
Ostry dyżur:  602 174 967  więcej >>
A >> A

Przedsiębiorcy, których działania związane są z żywnością oraz gastronomią, muszą przestrzegać restrykcyjnych praw. Zapewnienie bezpieczeństwa produkcji oraz wysoka jakość zdrowotna żywności to podstawa. Przepisy dotyczące produkcji, przetwórstwa, przechowywania, transportu oraz obrotu żywnością dają konkretne wytyczne postępowania. Także respektowanie zasad higieny jest konieczne. Przedsiębiorcy nie tylko muszą przestrzegać wszystkich tych zapisów, ale także wewnętrznie sprawować pełną kontrolę nad każdym działaniem związanym z produktami spożywczymi. Tym wszystkim działaniom sprzyja wdrożenie systemu HACCP. HACCP - co to jest oraz jakie korzyści przynosi jego wprowadzenie? Odpowiedź poniżej.

Co to jest HACCP?

HACCP, czyli Hazard Analisis Critical Control Point, to system, którego celem jest wprowadzenie procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Odbywa się to poprzez identyfikację oraz analizę, a w konsekwencji przez konkretne oszacowanie skali zagrożeń dotyczącej bezpieczeństwa żywności. Skala ta rozpatrywana jest z punktu jakości zdrowotnej żywności oraz danych zagrożeń mogących wystąpić na danym etapie produkcji a następnie w dystrybucji produktów żywnościowych. Wdrożenie systemu HACCP w działalność przedsiębiorstwa zajmującego się żywnością to szereg korzyści. Tylko profesjonalna i doświadczona firma powinna wykonywać wdrożenie HACCP. Warszawa to siedziba Centrum Handlu i Usług Poleska 3, która to firma oferuje efektywne wprowadzenie systemu HACCP do przedsiębiorstw zajmujących się żywnością.

Zasady systemu HACCP

System HACCP oraz jego skuteczność zapewniona jest dzięki fundamentalnym zasadom, według których system ten funkcjonuje. Pierwszą z reguł działania systemu jest przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z każdym działaniem na żywności. Po przeprowadzonej analizie należy ustalić krytyczne punkty kontrolne - jest to drugi punkt w kanonie, jaki tworzą zasady HACCP. Kolejny to ustalenie limitów krytycznych. Pozyskane dane umożliwiają ustanowienie systemu monitorowania. System zakłada także określenie i wprowadzenie działań korygujących. Z tych działań korzysta się w wypadku, kiedy wykazane zostanie przez monitoring, że dany krytyczny punkt kontroli znajduje się poza wymaganą kontrolą. Ważną normą w systemie HACCP jest także określenie procedur, które zweryfikują, czy dany system pracuje efektywnie. Wdrożenie systemu musi posiadać także opracowaną dokumentację, w której znajdą się: każda z procedur, odpowiednie zapisy określające zasady funkcjonowania systemu oraz ich zastosowanie. Wdrożenie systemu HACCP jest procesem wymagającym doświadczenia. Centrum Handlu i Usług Poleska 3 to profesjonalista w skutecznym wprowadzaniu zasad Hazard Analisis Critical Control Point.

Dlaczego należy wdrożyć system HACCP?

Wdrożenie systemu HACCP przyniesie niezwykle ważne i cenne korzyści przedsiębiorstwu. System powoduje dostosowania się do wymagań prawa żywnościowego. Pracownicy przedsiębiorstwa zyskają świadomość bezpieczeństwa w produkcji żywności oraz zostaną zdyscyplinowani, a ich praca zwiększy swoją wydajność.

System HACCP zapewnia również pełne spełnianie oczekiwań konsumentów poprzez wprowadzenie gwarancji bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości produktów. Stosowanie się do zasad systemu sprawia, że jakość jest utrzymywana w kolejnych procesach produkcyjnych. Te zasady zabezpieczają nie tylko żywność, ale także samo przedsiębiorstwo przed ewentualnymi roszczeniami klientów oraz rozwiązują problemy związane z bezpieczeństwem i jakością produktów spożywczych wytwarzanych przez firmę. System również przewiduje powstawanie problemu, dzięki czemu skutecznie można go unikać.

HACCP dba również o regularne szkolenia personelu oraz zapewnianie profesjonalnego zaplecza sprzętowego oraz jego serwisowania i konserwacji w danym przedsiębiorstwie. Certyfikacja infrastruktury oraz wszystkie podejmowane działania związane z doszkalaniem personelu przekładają się na bezpieczeństwo i jakość produktów, co w konsekwencji podnosi wartość i wiarygodność firmy. Przekłada się to oczywiście na zaufanie i sprzedaż, czyli na realny zysk.

Wdrożenie systemu HACCP to podniesienie rangi firmy oraz pewne korzyści finansowe. Zasady systemu HACCP eliminują produkcję żywności o niskiej jakości, przez co gwarantują najlepszą żywność klientom. Wpływa to na zaufania klientów wobec producenta korzystającego z systemu HACCP, co wpływa na skuteczny marketing firmy oraz jej ekspansję rynkową.

Wdrażamy system HACCP w gastronomii

Żeby w pełni korzystać z zalet sytemu HACCP należy zapewnić jak najbardziej efektywne wdrożenie systemu, które możliwe jest jedynie z pomocą doświadczonych profesjonalistów. Skuteczne wprowadzenie systemu HACCP do przedsiębiorstwa gwarantuje Centrum Handlu i Usług Poleska 3. Wprowadzenie HACCP w gastronomii zapewni przestrzeganie restrykcyjnych norm dotyczących produkcji oraz dystrybucji żywności, których przestrzegania wymaga prawo Unii Europejskiej. Zasady HACCP zapewnią przedsiębiorcy pewność, że produkty żywnościowe są najwyższej jakości oraz spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa. Dlatego też tak ważne jest wprowadzenie HACCP do gastronomii.

Centrum Handlu i Usług Poleska 3 przeprowadziło już wiele wdrożeń systemu HACCP w restauracjach, kuchniach i zakładach gastronomicznych. System ten działa skutecznie w tych przedsiębiorstwach, gdyż wprowadzili go najlepsi specjaliści w Warszawie. Decyzja o wdrożeniu system HACCP za pośrednictwem Poleska 3 to gwarancja bezpieczeństwa i najwyższej jakości produktów spożywczych, co przełoży się na sukces firmy.

Zobacz również:
www.srodkiczystosci.com.plśrodki czystości, chemia profesjonalna
www.zwalczaniekomarow.com.plodkomarzanie, zamgławianie, oprysk
www.proceduryhigieniczne.plprocedury higieniczne i sanitarne
www.czyszczenie-wykladzin.com.plpranie dywanów, czyszczenie wykładzin
www.czyszczeniekostkibrukowej.waw.plczyszczenie kostki brukowej